O nás Ponuka Kontakt Viac informacií o jednotlivých produktoch sa zobrazí po kliknutí na názov produktu v tabuľke. Laminačné živice a gel coaty Kód Produkt Balenie [kg] Farba Hlavná aplikácia Živica Tvrdidlo EPOXIDOVÉ LAMINAČNÉ ŽIVICE 07388 25 + 4,25 100 17 jantárová 20 16 2200 1,1 85 2800 - 65 viacúčelová živica 07379 25 + 8 100 32 40 36 600 1,06 82 2200 - 55 viacúčelová živica 04011 25 + 5 100 29 50 - 1,10 82 2200 40 54 viacúčelová živica 25 / 3 100 12 54 - 950 1,17 86 2750 60 65 keramický priemysel 20 / 5 100 50 30 16 0,98 83 3000 65 50 viacúčelová živica 20 / 5 100 50 60 24 900 0,98 83 2700 55 50 viacúčelová živica 20 / 5 100 50 120 36 800 0,98 83 2500 50 55 viacúčelová živica 20 / 6,4 100 32 jantárová 8 7 650 1,11 82 2900 - 70 výroba dielov pre lode 20 / 6,4 100 32 50 18 550 - 750 1,1 - 1,14 93 3100 70 91 výroba dielov pre lode 05416 20 + 6,4 100 32 bezfarebná 125 24 500 - 600 1,06 - 1,1 92 3000 70 88 výroba dielov pre lode 20 / 6 100 30 35 - 550 1,16 88 3000 73 89 20 / 6 100 30 160 - 350 1,16 86 2750 68 83 04777 20 + 6,8 100 34 bezfarebná 15 - 135 48 500 1,10 85 3100 80 80 04000 20 + 8 100 40 bezfarebná 70 - 80 24 - 36 500 - 700 1,08 - 1,12 85 3400 58 100 03964 20 + 5,6 100 28 70 24 1,12 87 3200 56 135 06907 20,8 + 5,6 100 27 modrá 105 - 400 1,12 83 2800 72 130 05118 20 + 6,4 100 32 číra zelená 70 - 90 24 - 36 1,12 87 3300 45 125 05262 20 + 8,2 100 41 jantárová 120 - 150 - 1,12 90 2800 40 190 Hmotnostný zmiešavací  pomer Doba  spraovania    pri 25°C/140g [min.] Doba  odformova nia  [min.]  Viskozita  pri 25°C [mPa.s] Špecifická  hmotnosť [g/cm 3 ] Tvrdosť Shore D Modul  pružnosti v ohybe [MPa] Napätie v  ťahu [Mpa] Tg [°C] EPOLAM  2001 - 95/C EPOLAM  2001 - 95/S svetlá  jantárová EPOLAM  2001 / 2001 žltá  transparent 1 200 07775 /  07776 EPOLAM  2002 / 2002 číra  transparent 04735 /  04736 EPOLAM  2010 / 2010 svetlá  jantárová 1 000 04735 /  04737 EPOLAM  2010 / 2011 svetlá  jantárová 04735 /  04738 EPOLAM  2010 / 2012 svetlá  jantárová 05417 /  05814 EPOLAM  2015 / 2013 05417 /  05559 EPOLAM  2015 / 2014 svetlá  jantárová EPOLAM  2015 / 2015 08145 /  08155 EPOLAM  2017 / 2017 svetlá  jantárová výroba dielov pre športové  aplikácie 08145 /  08150 EPOLAM  2017 / 2018 svetlá  jantárová výroba dielov pre športové  aplikácie EPOLAM  2020 / 2020 výroba dielov (vhodné pre  RTM) EPOLAM  2022 / 2022 výroba dielov s veľmi  dobrými mechanickými  vlastnosťami EPOLAM  2025 / 2025 svetlomodr á 1 300 výroba foriem s dobrou teplotnou odolnosťou EPOLAM  2035 / 2025 infúzna živica na výrobu foriem pre prepregy a RTM  proces EPOLAM  2050 / 2050 2 000 výroba foriem s dobrou teplotnou odolnosťou EPOLAM  2080 / 2080 2 250 výroba foriem s vysokou teplotnou odolnosťou 07465 17 + 9 100 53 jantárová 1,5 - 900 1,14 - 2800 30 205 20 / 6,8 100 34 45 - 225 1,12 85 2900 70 80 20 / 6 100 30 135 - 210 1,10 85 3000 80 82 07096 10 + 1,2 100 12 modrá 75 - 95 20 - 24 - 0,9 - 0,92 - 3300 - 125 06014 10 + 1,4 100 14 zelená 110 - 130 24 - 0,89 - 0,93 81 4400 - 70 05530 RSF 816 3,5 + 1,4 100 40 25 - 30 16 400 - 600 1,13 - 1,17 82 3200 60 75 EPOLAM  2090 / 2026 výroba foriem pre prepregy, RTM proces a termoformovanie 06878 /  06880 EPOLAM  5015 / 5014 svetlá  jantárová infúzna živica na výrobu dielov 06878 /  06882 EPOLAM  5015 / 5015 svetlá  jantárová infúzna živica na výrobu  dielov EPOPAST  206 laminovacia epoxidová pasta EPOPAST  400 laminovacia epoxidová pasta tranparentn á modrá dokončovanie dielov, dekoratívne diely Kód Produkt Balenie [kg] Farba Hlavná aplikácia Živica Tvrdidlo EPOXIDOVÉ GEL COATY 06090 100 10 biela 20 60 tixotropická 1,45 83 65 negatívy, veľké modely 06093 5 + 0,5 100 10 biela 20 60 tixotropická 1,45 83 65 negatívy, veľké modely 06189 100 10 modrá 20 40 tixotropická 1,74 89 85 06194 5 + 0,5 100 10 modrá 20 40 tixotropická 1,74 89 85 06070 100 13 sivá 32 60 tixotropická 1,50 87 130 06072 100 20 tmavo modrá 27 60 tixotropická 1,25 87 130 07457 / 07458 5 / 2 100 13 čierna - 120 tixotropická 1,59 90 185 06187 100 10 modrá 20 80 tixotropická 1,59 88 70 zlievarenské modely 00566 10 + 1 100 10 modrá 20 80 tixotropická 1,59 88 70 zlievarenské modely 06075 100 15 svetlo zelená 18 30 tixotropická 1,48 89 120 06080 10 + 1,5 100 15 svetlo zelená 18 30 tixotropická 1,48 89 120 Hmotnostný zmiešavací pomer Doba  spraovania  pri  25°C/140g [min.] Doba  gelovateni [min.]  Viskozita pri  25°C [mPa.s] Špecifická  hmotnosť [g/cm 3 ] Tvrdosť Shore D Tg [°C] GC1 050 /  GC10 12x0,5 +  12x0,05 GC1 050 /  GC10 GC1 080 /  GC13 12x0,5 +  12x0,05 keramické formy,  RTM formy GC1 080 /  GC13 keramické formy,  RTM formy GC1 125 /  GC15 12x0,5 +  12x0,065 formy pre  termoformovanie a RIM GC1 150 /  GC15 12x0,326 +  12x0,065 formy pre RTM a RIM polyuretanové peny GC1 190 /  GC22 formy pre prepregy, RTM,  SMC a termoformovanie GC2 070 /  GC10 12x0,5 +  12x0,05 GC2 070 /  GC10 GC2 120 /  GC12 12x0,4 +  12x0,06 zlievarenské modely, SMC, formy pre RTM GC2 120 /  GC12 zlievarenské modely,  formy pre RTM, SMC O nás Kontakt Ponuka Created by Blue Flower Copyright © 2011 ISPE, s.r.o. | GDPR - Ochrana osobných údajov

ISPE, s.r.o.