O nás Ponuka Kontakt Rýchlotuhnúce živice Viac informacií o jednotlivých produktoch sa zobrazí po kliknutí na názov produktu v tabuľke. Kód Produkt Farba Hlavná aplikácia Izokyanát Polyol RÝCHLOTUHNÚCE POLYURETANOVÉ ŽIVICE S PLNIVOM 00675K F1 GN 100 100 zelená 5 45/25 1,63 73 D 3800 52 62 90 0,25 zlievarenské modely 00677K F1 IY 100 100 ivory 5 45/25 1,63 73 D 3800 52 62 90 0,25 zlievarenské modely 03791K F15 GY 100 100 sivá 8 120/- 1,62 80 D 3100 40 45 85 0,21 zlievarenské modely 03453K F23 20 100 biela 5 30 1,58 80 D 5000 50 62 90 0,29 matičné modely 04087 F23 1 + 5 20 100 biela 5 30 1,58 80 D 5000 50 62 90 0,29 matičné modely 04709K F40 20 100 modrá 5,5 45 250 1,70 83 D 3250 36 57 85 0,13 zlievarenské modely RÝCHLOTUHNÚCE POLYURETANOVÉ ŽIVICE BEZ PLNIVA (možnosť pridať plnivo, napr. RZ30150 alebo RZ209/6) 05394K F16 100 100 béžová 2,2 -/30 80 1,05 72 D 1000 37 33 100 - 04144 F16 5 + 5 100 100 béžová 2,2 -/30 80 1,05 72 D 1000 37 33 100 - 04210 F16 20 + 20 100 100 béžová 2,2 -/30 80 1,05 72 D 1000 37 33 100 - 05251K F18 100 100 béžová 3,3 -/45 50 1,08 70 D 1100 42 38 80 - 05254 F18 4,5 + 4,5 100 100 béžová 3,3 -/45 50 1,08 70 D 1100 42 38 80 - 05296 F18 18 + 18 100 100 béžová 3,3 -/45 50 1,08 70 D 1100 42 38 80 - 05981 F19 4,5 + 4,5 100 100 béžová 7 -/90 78 1,07 72 D 1200 50 48 100 0,08 05984 F19 18 + 18 100 100 béžová 7 -/90 78 1,07 72 D 1200 50 48 100 0,08 07570 F32 4,5 + 4,5 100 100 béžová 2 20 35 1,08 74 D 1100 48 - 100 - modely v mierke 04311 F38 5 + 5 100 100 biela 2 25 35 1,07 70 D 750 32 20 55 0,15 modely v mierke 05779 F50 5 + 10 50 100 béžová 35 - 350 1,30 83 D 2700 80 85 65 - veľkoobjemové odliatky Balenie  [kg] Hmotnostný zmiešavací pomer Doba  spracovani pri  25°C/200g [min.] Doba  odformov ania  (hrúbka  40/10  mm) [min.]  Viskozita  pri 25°C [mPa.s] Špecifická  hmotnosť [g/cm 3 ] Tvrdosť Shore  Modul  pružnosti v ohybe [MPa] Napätie  v ohybe [Mpa] Napätie v tlaku [Mpa]  Tg [°C] Lineárne  zmrštenie [%]  6x0,75 +  6x0,75 1 700 6x0,75 +  6x0,75 1 700 6x0,75 +  6x0,75 1 500 6x0,2 +  6x1,0 1 750 1 750 6x0,2 +  6x1,0 6x0,9 +  6x0,9 modely v mierke, Negatívy modely v mierke,  Negatívy modely v mierke, Negatívy 6x0,9 +  6x0,9 zlievarenské modely, Negatívy zlievarenské modely,  Negatívy zlievarenské modely, Negatívy negatívy, formy pre  termoformovanie negatívy, formy pre  termoformovanie Copyright © 2011 ISPE, s.r.o. | GDPR - Ochrana osobných údajov Created by Blue Flower Ponuka Kontakt O nás

ISPE, s.r.o.